Shrnutí prvních tří měsíců tohoto roku
2.4.2022
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku
13.4.2022
Shrnutí prvních tří měsíců tohoto roku
2.4.2022
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku
13.4.2022

Další den otevřených dveří

V úterý 29. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Tuto tradiční akci jsme tentokrát připravili trochu jinak – místo obvyklé soboty jsme zvolili všední den a rodiče i ostatní zájemci tak mohli do školy zavítat už od začátku vyučování a navštívit běžnou výuku. Po vyučování byly pro příchozí připraveny také různorodé zábavné aktivity i malé občerstvení. Dne otevřených dveří se zúčastnili i naši předškoláčci, kteří s napjatým očekáváním sledovali, co se kolem nich děje. Rychle se však v novém prostředí rozkoukali a náramně si vše užívali. Vedle předškoláčků, rodičů a jiných zájemců o prohlídku školy se také přišlo podívat několik bývalých žáků, dnes již studentů. Potěšilo nás, že se jim na středních školách líbí a vybrané studijní obory je baví.
Monika Hejná