Letní slavnost v MŠ
4.7.2020
Soustředění TJ Jiskra
6.7.2020
Letní slavnost v MŠ
4.7.2020
Soustředění TJ Jiskra
6.7.2020

Den Země v MŠ

Letošní dubnové datum, kdy slavíme Den Země jsme museli posunout na prázdniny. Ale vůbec nám to nevadilo. Připravili jsme si pomůcky k úklidu, vysvětlili pravidla a vydali se uklidit část lesa, který slouží k našim hrám. Děti pilně značily stužkami místa nalezených odpadků a paní učitelky je v rukavicích sbíraly do pytlů. Dětem se podařilo objevit i dvě černé skládky, které paní učitelky nafotily a předaly k dořešení Obecnímu úřadu. Děti si zaslouží velikou pochvalu za skvělý přístup k úklidu a za energii, kterou do tohoto dopoledne vložily. Odměnou nám byl čistý les a hry, na které zbyl čas.

Věříme, že se nám v příštím roce podaří zařadit do výuky více těchto Tematických dnů a k některým určitě přizveme i rodiče :).

Tým učitelek MŠ