Obědy během distanční výuky
9.10.2020
Ošetřovné
14.10.2020
Obědy během distanční výuky
9.10.2020
Ošetřovné
14.10.2020

Distanční vzdělávání od 14. 10.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

• Nově se zakazuje pobyt ve školní družině.

• Žáci vzdělávající se distančně mají stále nárok na odebírání dotovaných obědů ve školní jídelně. Do 16. 10. vaří jídelna ZŠ. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude vařit jídelna MŠ. Obědy jsou od 16. 10. do odvolání všem žákům odhlášeny. Pokud chcete své děti přihlásit od 16. 10.  k odběru obědů, je nutné přihlásit oběd do 6:00 na e-mail: ucto@zsjosefuvdul.cz.

• Pro všechny žáky 1. – 9. ročníku je distanční vzdělávání podle § 184a školského zákona povinné. Neúčast na vzdělávání je považována za absenci, kterou je nutné řádně omluvit dle školního řádu. Rozvrhy žáků se nemění.

Některé hodiny budou probíhat online přes Google Meet, během ostatních hodin jsou učitelé žákům k dispozici pro případné konzultace  při řešení úloh zadaných v Google učebně.

Pro online hodiny dostanou žáci pozvánku na Meet nejpozději den předem do 20:00.

Žáci měli možnost si  se svými učiteli prostředí Google učebny ve škole vyzkoušet, doufáme tedy, že výuka bude probíhat bez větších problémů.

Přeji nám všem, abychom se co nejdříve mohli opět setkávat ve škole při prezenční výuce

Kateřina Titěrová