Distanční výuka
8.10.2020
Distanční vzdělávání od 14. 10.
13.10.2020

Obědy během distanční výuky

Obědy žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem budou automaticky odhlášeny. Žáci, kteří mají zájem o odebíraní dotovaných obědů i v období distančního vzdělávání, si oběd sami přihlásí na email: ucto@zsjosefuvdul.cz

Na týden od 12. 10. 2020 nejpozději do neděle 11. 10. 2020 do 16.00.

Na týden od 19.10. 2020 nejpozději do pátku 16. 10. 2020 do 10.00.

Stravné bude vydáno do čistého přineseného jídlonosiče, který bude řádně označen jménem žáka.

Do  neoznačeného jídlonosiče nebude oběd vydán.

Jídlonosič musí být vždy do 10.00 vložen do dřevěné bedny u vchodu do kuchyně školní jídelny ZŠ.

Stravu si může strávník odebrat vždy po 11.00  na stejném místě ( tj. v bedně).

Z hygienických důvodů rodiče ani strávník nesmí vstupovat do kuchyně ŠJ.

Kateřina Titěrová