Žáci 1. třídy v jabloneckém EKOCENTRU
15.12.2018
Spánkování
18.12.2018
Žáci 1. třídy v jabloneckém EKOCENTRU
15.12.2018
Spánkování
18.12.2018

Harmonia v Kostele Proměnění Páně

I letos dva „Šikulíci“ navštívili předvánoční koncert sboru Harmonia z tanvaldské ZUŠ v kostele v Josefově Dole. Atmosféra byla i díky čerstvě napadanému sněhu opravdu vánočně slavnostní. Anička s Ondrou statečně vydrželi kostelní chlad a na závěr rozdali členkám sboru i jejich p. učitelce malou pozornost, kterou vyrobili s p. uč. Leonou. Dětem patří velká pochvala… Díky i sboru Harmonia za krásně strávený páteční podvečer.              p.uč. Silva