Šablony II – Miliónový projekt
10.8.2018
Hlásky zvesela…
5.9.2018
Šablony II – Miliónový projekt
10.8.2018
Hlásky zvesela…
5.9.2018

Informace pro rodiče – placení stravného

Informace pro rodiče

1) Způsob placení stravy

Platba musí být připsána na účet školy již před začátkem období, kdy se děti budou stravovat. Platba bude placena každý měsíc stejnou částkou (21 dní násobeno částkou, kterou Vaše dítě platí za obědy). Přeplatky budou vyúčtovány jednou ročně, a to v měsíci červenci.

Přeplatky a nedoplatky budou vyvěšeny na nástěnce v mateřské škole pod číselným kódem nebo Vám je sdělí paní Svárovská, denně od 9:00 – do 14:00 na tel.: 483 381 033, e-mail: zsuctarna@josefuvdul.eu – vždy po zadání Vašeho unikátního kódu.

Platby za obědy v MŠ Josefův Důl na rok 2018-2019 budou následující:

Dosažený věk dítěte

ve školním roce

cena za jeden oběd

Děti do 6 let chodící na dopoledne platí za stravu

24,- Kč

Děti do 6 let chodící na celý den platí za stravu

31,- Kč

Sedmileté děti chodící na celý den platí za stravu

34,- Kč

Rozdělení stravného děti do 6 let Sedmileté děti

strava na 1 den 31,- strava na 1 den 24, strava na 1 den 34,-

6 let celý den 6 let dopoledne 7 let celý den

—————————- ——————————- ——————————

přesnídávka 8,- přesnídávka 8,- přesnídávka 9,-

oběd 16,- oběd 16,- oběd 17,-

svačina 7,- svačina 8,-

—————————- ——————————- ——————————

celkem 31,- celkem 24,- celkem 34,-

Poplatek za Mš je 400,- na 1 měsíc/ předškolní děti poplatek Mš neplatí

Číslo účtu/kód banky: 78-5809050267/0100

Variabilní symbol: RČ dítěte bez části za lomítkem

Speciální symbol: 3141

Zpráva pro příjemce: jméno strávníka

2) Odhlašování stravy

V případě nepřítomnosti žáka ve škole pro nemoc nebo z jiných důvodů je v zájmu žáka stravu si včas odhlásit. Pokud si strávník stravu včas neodhlásí, zaplatí pak cenu v plné výši.

Odhlášení stravy lze nejpozději do 13:00 hodin předchozího pracovního dne (v případě pondělí lze předchozí pátek do 13:00 hodin) na tel.: 483 381 020. V případě nemoci si může žák stravu odhlásit do 7:00 hodin ráno týž den. Den po ukončení nemoci musí rodiče přihlásit své dítě na svačinu a oběd do 8:00 hodin nebo takto učiní samo dítě ve školní jídelně do 8:00 hodin.

Strava se konzumuje pouze v jídelně. Odnést stravu mimo prostor jídelny (domů) si mohou žáci nebo jejich rodiče ve vlastním nádobí pouze v první den nemoci.