Mateřinka a její novinky
9.8.2018
Informace pro rodiče – placení stravného
29.8.2018
Mateřinka a její novinky
9.8.2018
Informace pro rodiče – placení stravného
29.8.2018

Šablony II – Miliónový projekt

Během letních prázdnin jsme usilovně pracovali na přípravě projektu do programu OPVV – tzv. Šablony II. Ty byly oproti posledním šablonám rozšířeny o školní družinu. Poté, co jsme projekt nastavili v systému dle požadovaných kritérií, tak máme možnost a věříme, že získáme více než 1 milion korun na podporu aktivit naší školy.

Projekt bude opět podporovat zřízení různorodých kroužků, doučování a školení učitelů. Dále podpoří vznik nové funkce ve škole, kterou bude speciální pedagog a také rozšíří možnost využití naší chůvy. Je opravdu na co se těšit, projekt by měl započít v únoru 2019 po jeho schválení ze strany MŠMT, přičemž prostředky budou využity ve všech součástech školy, tedy ve škole, mateřince i družině.

David Mánek