Ekoškoláci
27.9.2018
Návštěva ze Skotska
17.10.2018
Ekoškoláci
27.9.2018
Návštěva ze Skotska
17.10.2018

Naše Ekoškola

Povinnou součástí základního vzdělávání na školách jsou průřezová témata, jejichž rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Naše škola je zapojená v programu  EKOŠKOLA, jehož prostřednictvím chceme tématické okruhy průřezových témat naplňovat. Jak sám název programu napovídá půjde především o rozvíjení klíčových kompetencí žáků v environmentální výchově.

Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům i učitelům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody (https://ekoskola.cz/cz/) .  Ve středu 3. října vyjela tříčlenná skupina (J. Podrazká, N. Klennerová a J. Černohorský) na setkání Ekoškol do ZŠ Dubá u České Lípy. Setkání se zúčastnily skupiny žáků a učitelů z devíti škol Libereckého kraje, aby zde sdílely zkušenosti nebo získaly podněty jak v  programu pracovat. Toto setkání bylo skutečně podnětné a v příštích dnech se chystáme tento program aktivně spustit. O jeho naplňování a výsledcích Vás budeme nadále informovat. Držte nám palce, věříme, že to má smysl!

Jana  Podrazká