Žáci 1. třídy a předškoláci z MŠ na kroužkování ptáků
17.10.2018
Podzimní slavnost
21.10.2018

Návštěva ze Skotska

V pondělí 15. října měli žáci naší 4. – 9. třídy možnost vyzkoušet si, jak umí použít v praxi to, co se naučili v hodinách angličtiny. Přivítali jsme totiž vzácnou návštěvu až z Velké Británie. Mary a David Sinclair si pro děti připravili krátkou prezentaci o Skotsku. Děti velmi soustředěně naslouchaly, za což jim patří velká pochvala, a ti odvážnější se i ptaly a Mary i David jim velmi ochotně odpovídali na jejich všetečné dotazy a dokonce pro ně přivezli i drobné dárečky v podobě tužek s příšerkou Nessie, či knížek. Na závěr každé hodiny jsme si společně zazpívali anglickou či skotskou písničku, a musím říci, že ani při zpěvu děti nezklamaly; krásně zpívaly, ačkoli ani jednu z písní nikdy před tím neslyšely.

Děkujeme Mary a Davidovi, že věnovali svůj čas dětem naší malé školy a děkujeme též dětem, že dobře svou školu reprezentovaly.

Kateřina Titěrová