Strážci našich hor
16.11.2022
První pomoc s Českým červeným křížem
23.11.2022
Strážci našich hor
16.11.2022
První pomoc s Českým červeným křížem
23.11.2022

Prales na talíři – exkurze 7. ročníku

Ve středu 16. 11. se 7. třída zúčastnila vzdělávacího programu Prales na talíři pořádaného Střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec – Divizna. Žáci se zábavnou formou programu seznámili s problematikou kácení a vypalování deštných pralesů ve světě. K tomuto dochází zejména z důvodu zakládání plantáží palmy olejné. Vlastním zapojením do programu žáci zjišťovali, v jakých výrobních odvětvích a potravinách se palmový olej používá. Dále pomocí různorodých aktivit zjistili, jak tyto plantáže ovlivňují změny klimatu.

Zdeněk Zoubek, tř. učitel