Svátek svatého Martina ve 4. a 5. ročníku
16.11.2022
Prales na talíři – exkurze 7. ročníku
21.11.2022
Svátek svatého Martina ve 4. a 5. ročníku
16.11.2022
Prales na talíři – exkurze 7. ročníku
21.11.2022

Strážci našich hor

V rámci výuky vlastivědy, se žáci 4. a 5. třídy spojili do skupin a pracovali na projektu Strážci našich hor. O složení skupin rozhodl los. Žáky práce ve skupinách velmi bavila a společně vytvořili krásné práce. Tyto projekty potom jednotlivé skupinky společně prezentovaly před celou třídou. Žáci se už nyní těší na další společnou práci.

Martin na bílém koni