Lidské tělo
19.11.2020
Konzultační hodiny
7.12.2020
Lidské tělo
19.11.2020
Konzultační hodiny
7.12.2020

Prezenční výuka od 30. listopadu

Milí žáci, vážení rodiče,

od 30. listopadu je povolena prezenční výuka pro celý 1. stupeň, 9. ročník a část 2. stupně, tzn., že 1. stupeň a 9. ročník se budou vzdělávat pouze prezenčně s drobnými úpravami v rozvrhu. Zbývající ročníky 2. stupně (6., 7. a 8. ročník) se budou v prezenční výuce střídat následovně:

sudý týden (od 30. 11.): 8. ročník

lichý týden (od 7. 12.): 6. a 7. ročník

Z důvodu zachování homogenity skupin jsou nutné drobné úpravy v rozvrhu, viz následující dokument:

Úpravy rozvrhu_30_11

Ze stejného důvodu není možné zajistit svačinky ve školní jídelně, tzn. že až do vánoc nebude školní jídelna připravovat svačinky. Bude vařit pouze obědy, ke kterým je nutné se přihlásit (tel.: 483 381 113 nebo 483 381 033).

Kateřina Titěrová