Návštěva v útulku v Lučanech
20.12.2018
„S vůní vánoc.“
23.12.2018

Vánoční dílny v Ekocentru

Ráno jsme vyjeli vláčkem směr Jablonec n/N do Ekocentra. Přivítala nás paní vedoucí. Nejdříve jsme se nasvačili. Po posílení, nám paní vyprávěla o vánočních zvycích – děti zaujaly kostýmy čerta, Mikuláše, anděla, Perchty, prohlédly si prostřený vánoční stůl. Potom jsme se dali do práce. Děti vyráběly vánoční přání pomocí šablon a razítek. U druhého stolu vyráběly ozdoby na stromeček z včelího vosku. Po dokončení práce jsme se rozloučili prošli jsme bezpečně vánoční trhy a šli jsme na vláček do MŠ.                               P. uč. Leona