Návštěva Národního muzea v Praze
25.4.2022
Den Země
27.4.2022

Velikonoční jarmark – poděkování

Několik týdnů se žáci celé naší školy včetně těch nejmenších z mateřské školy připravovali na každoroční akci – Velikonoční jarmark. V rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností i mimo běžné vyučování vytvářeli různorodé velikonoční dekorace, malovali kraslice, zdobili velikonoční věnce, pekli perníčky i jiné sladké dobroty. Protože už většina z nich jarmark zažila, dokázali si poradit i bez výrazné pomoci učitelů. Bylo zajímavé sledovat, jak se zhostili celkové organizace i samotné přípravy. Kupodivu jim asi největší problémy dělalo určení cen jednotlivých výrobků. Uvědomovali si, že letošní jarmark je tak trochu jiný – tento rok děti z MŠ i žáci ZŠ celý výdělek věnují na pomoc ukrajinským dětem. Někteří sebevědomě, někteří s trochou nejistoty se nakonec postavili za své stoly plné velikonočního tvoření a snažili se prodat co nejvíce svých výrobků. Součástí jarmarku bylo i pěvecké představení, které připravili žáci prvního stupně. Rodiče a další návštěvníci se také mohli zúčastnit dražby obřích pomlázek, velikonočního beránka, malovaných kraslic a velikonočních věnců. Že se dětem i žákům při prodeji mimořádně dařilo, potvrzuje v součtu i rekordní pětimístná cifra. Proto jim patří veliké poděkování za jejich nasazení, vytrvalost, nápaditost a kreativitu při přípravě tohoto jarmarku. Velký dík náleží i učitelům a asistentům za podporu a pomoc při přípravě a zejména rodičům a všem ostatním návštěvníkům jarmarku.

DĚKUJEME