Velikonoční jarmark – poděkování
25.4.2022
Zápis do mateřské školy
1.5.2022

Den Země

Jako každým rokem, tak i letos se vydali žáci naší školy v rámci akce Den Země uklidit po zimě Josefův Důl a nejbližší okolí. 22. dubna se na 40 dětí rozdělilo do několika skupin a všichni vyrazili na dopoledne uklízet panem starostou předem vytyčené trasy. Obecní úřad tradičně poskytl pytle a rukavice. Letos jsme naplnili 9 pytlů plastem a 18 smíšeným odpadem. Všem zúčastněným patří velký dík!

Oliver Scholze