7. třída v Divizně
31.10.2019
Třídní schůzky 12. listopadu 2019
1.11.2019
7. třída v Divizně
31.10.2019
Třídní schůzky 12. listopadu 2019
1.11.2019

Vítání občánků

Měli jsme tu velkou čest účastnit se Vítání občánků. A tak jsme trénovali a pilovali, abychom naše malé občánky hezky přivítali. Díky podzimním prázdninám nás bylo málo, ale o to víc jsme se snažili…

Přejeme všem dětem pevné zdraví, hodně lásky a plno dětského smíchu.

… těšíme se na Vás u nás 🙂                           Děti a p. učitelky z Mateřské školy Sluníčko