Pepikiáda
14.9.2021
Ředitelské volno
20.9.2021
Pepikiáda
14.9.2021
Ředitelské volno
20.9.2021

Vítání prvňáčků

Září
Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát…..
Jiří Havel
Není těžké poznat z veršíku J. Havla, že nám začala škola. Pro naše prvňáčky poprvé. Poprvé ve středu 1. září usedli do lavic v naší škole tři chlapci – prvňáci. Zatímco první krůčky prvňáčků byly nejisté a ostýchavé, druháčci vklouzli do lavic radostně a vesele.
Všechny školáky přivítala v první třídě nejen paní třídní učitelka, ale také paní ředitelka Mgr. Kateřina Titěrová a pan starosta obce ing. Jiří Slanař. Všichni přáli našim nejmenším školákům nejen mnoho úspěchů v učení, ale i mnoho dobrých kamarádů. Protože jak je známo, vlídné prostředí, kamarádství a spolupráce jsou pro úspěšné zvládnutí školních povinností téměř nezbytné.

Jana Podrazká

2021_prvňáci