Dětské dopravní hřiště
14.1.2023
Šachový turnaj
18.1.2023

Výměnný pobyt se žáky ze Storkowa

Od pondělí 9. 1. do pátku 13. 1. 2023 probíhalo setkání žáků 9. třídy se žáky z partnerské školy ze Storkowa. Pro všechny byl připraven pestrý program. V úterý jsme vyrazili na rozhledny Bramberk a Slovanka. I když byla viditelnost velice malá, výlet se zdařil, němečtí žáci a jejich učitelé poznali bezprostřední okolí naší školy. Odpoledne vytvářeli žáci různé nákresy k problematice partnerství škol. Jejich výtvory lze vidět na nástěnkách v přízemí a prvním patře. Ve středu jsme nejprve vyrazili opět na výlet, tentokrát to bylo až na rozhlednu Světlý vrch. I zde byla velká mlha, ale i to byl pro naše německé hosty zážitek. Odpoledne se konal v tělocvičně sportovní turnaj. Florbal vyhráli naši žáci 9:4, v basketbalu byli úspěšnější němečtí žáci 27:23. Celé odpoledne bylo zakončeno ručními pracemi s korálky. S organizací této aktivity pomáhala paní učitelka Podrazká. Zde si mohli žáci vyrobit konkrétní věc pro sebe, rodinu a kamarády. Čtvrtek byl ve znamení výletu do Liberce. Zde jsme navštívili zoologickou a botanickou zahradu. Poté následovalo osobní volno. Večer ještě proběhlo závěrečné rozloučení v Muzeu místní historie. Došlo k předávání dárků, žáci se také zapojili do různých her. Akce se zúčastnily také zástupkyně Obecního úřadu Josefův Důl. V pátek ráno jsme se na nádraží rozloučili s německou skupinou. Celý týden proběhl velice úspěšně, německá strana byla rovněž spokojena s ubytováním a stravováním. Další výměnný pobyt je plánován ve Storkowě v týdnu od pondělí 5. června 2023.

František Kovalčík

2023_Storkow