Dětské dopravní hřiště
14.1.2023
Šachový turnaj
18.1.2023
Dětské dopravní hřiště
14.1.2023
Šachový turnaj
18.1.2023

Výměnný pobyt se žáky ze Storkowa

Od pondělí 9. 1. do pátku 13. 1. 2023 probíhalo setkání žáků 9. třídy se žáky z partnerské školy ze Storkowa. Pro všechny byl připraven pestrý program. V úterý jsme vyrazili na rozhledny Bramberk a Slovanka. I když byla viditelnost velice malá, výlet se zdařil, němečtí žáci a jejich učitelé poznali bezprostřední okolí naší školy. Odpoledne vytvářeli žáci různé nákresy k problematice partnerství škol. Jejich výtvory lze vidět na nástěnkách v přízemí a prvním patře. Ve středu jsme nejprve vyrazili opět na výlet, tentokrát to bylo až na rozhlednu Světlý vrch. I zde byla velká mlha, ale i to byl pro naše německé hosty zážitek. Odpoledne se konal v tělocvičně sportovní turnaj. Florbal vyhráli naši žáci 9:4, v basketbalu byli úspěšnější němečtí žáci 27:23. Celé odpoledne bylo zakončeno ručními pracemi s korálky. S organizací této aktivity pomáhala paní učitelka Podrazká. Zde si mohli žáci vyrobit konkrétní věc pro sebe, rodinu a kamarády. Čtvrtek byl ve znamení výletu do Liberce. Zde jsme navštívili zoologickou a botanickou zahradu. Poté následovalo osobní volno. Večer ještě proběhlo závěrečné rozloučení v Muzeu místní historie. Došlo k předávání dárků, žáci se také zapojili do různých her. Akce se zúčastnily také zástupkyně Obecního úřadu Josefův Důl. V pátek ráno jsme se na nádraží rozloučili s německou skupinou. Celý týden proběhl velice úspěšně, německá strana byla rovněž spokojena s ubytováním a stravováním. Další výměnný pobyt je plánován ve Storkowě v týdnu od pondělí 5. června 2023.

František Kovalčík

2023_Storkow