„My tři králové jdeme k Vám“.
7.1.2021
Provoz školy od 25. ledna
23.1.2021

Výuka do 22. ledna

Provoz základní školy a školní družiny v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období do 10.ledna.

Prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročníku. Pro tyto žáky je také otevřena školní družina.

Ve 3. – 9. ročníku probíhá výuka distančním způsobem.

Jsou povoleny individuální konzultace. Termín konzultace je nutno si předem s vyučujícím domluvit.