Výuka do 22. ledna
8.1.2021
Vysvědčení
28.1.2021
Výuka do 22. ledna
8.1.2021
Vysvědčení
28.1.2021

Provoz školy od 25. ledna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
  • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22.ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
  • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud,
  • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
  • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.