Velikonoční jarmark
21.3.2024
Noc s Andersenem
24.3.2024
Velikonoční jarmark
21.3.2024
Noc s Andersenem
24.3.2024

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne 11. dubna od 14:30 do 17:30 v budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

Zveme všechny děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, tedy všechny děti, kterým bude do 31. srpna 2024 šest let. Zápis je povinný pro všechny děti, které splňují kritérium narození, tedy i pro ty, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky. Dále je zápis povinný pro ty děti, kterým byl v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o přijetí, či žádost o odklad si můžete stáhnout zde a přinést již vyplněnou s sebou k zápisu, nebo ji můžete vyplnit až na místě.

S sebou doneste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je zapotřebí donést posudek od pediatra nebo lékaře specialisty a zprávu z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny.

Žádost_zápis_ZŠ

Žádost_odklad_ZŠ

Zápisní listek_2024_2025

Desatero pro rodiče-1

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

Kateřina Titěrová, ředitelka školy