Projektový den ve Vysokém nad Jizerou
25.1.2022
Změny rozvrhu ve II. pololetí
1.2.2022

Závěr pololetí v naší škole

Úvodem bych vám všem ráda za celý školní kolektiv popřála hlavně pevné zdraví, ale také štěstí a pohodu v novém roce. Od minulého vydání Občasníku uplynulo jen pár týdnů, přesto se ve škole udála řada důležitých událostí.

Vánoční konzultační odpoledne: Každoroční konzultační hodiny pro rodiče a jejich děti tentokrát proběhly jako obvykle, tedy prezenčně. Byly doplněné tvořivými dílničkami s vánoční tématikou. Rodiče si společně s dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace, popovídat si s učiteli a pochutnat si na připraveném občerstvení. Účast rodičů i dětí na akci byla hojná. Od mnohých rodičů jsme slyšeli pozitivní odezvy, což nás velmi těší.
Projektové dny na středních školách: Před našimi nejstaršími žáky leží důležitý mezník v jejich životě. Měli by se rozhodnout, na jakou střední školu se po ukončení základního vzdělávání vydají. Pro většinu z nich to není vůbec jednoduché. S přibývajícím časem je na některých vidět nervozita a nerozhodnost. S výběrem vhodné střední školy proto našim žákům pomáhají vedle rodičů také učitelé. Snaží se v rámci výuky i mimo ni představit žákům různá povolání, nastínit průběh nadcházejících několika měsíců včetně přijímacích zkoušek a přiblížit žákům studium na střední škole.
Důležité informace pro rodiče a žáky – přihlášky na střední školy, přijímací zkoušky:
– předvyplněné přihlášky budou žákům rozdávány na začátku února.
ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: do 1. března 2022
nejlépe osobně na dvě vybrané školy
– řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. – 13. dubna 2022
– náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:
10. – 11. května 2022
– vzhledem k dlouhému období distanční výuky byly upraveny nebo vyřazeny některé požadavky, které se týkají obsahu jednotné přijímací zkoušky.
Jednou z důležitých aktivit v rámci výběru budoucí střední školy jsou projektové dny, které pořádají střední školy v našem okrese. V rámci těchto projektových dnů žáci navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, Střední školu Na Bojišti v Liberci, Střední školu technickou v Jablonci nad Nisou a Integrovanou střední školu ve Vysokém nad Jizerou.
Protože jsou informace o středních školách pro žáky velmi důležité, zúčastnili se projektových dnů nejen osmáci a deváťáci, ale i nižší ročníky druhého stupně. Našim cílem je, aby žáci přemýšleli o své budoucnosti, utvořili si konkrétní představy o školách i budoucím studiu a zažili střední školu na vlastní kůži. Další projektové dny jsou naplánované na měsíc březen.
Vedle projektových dnů se žáci 9. ročníku zúčastnili také screeningu pořádaného Úřadem práce v Jablonci nad Nisou.
Doučování: Od září do konce prosince probíhalo intenzívní doučování žáků školy, jehož cílem bylo zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Toto doučování je součástí Národního plánu podpory návratu do škol. V průběhu uplynulého pololetí poskytli učitelé a asistenti žákům školy 172 hodin doučování. Věříme, že i toto opatření pomáhá mnohým k opětovnému začlenění do běžné výuky a překonání problémů vzniklých v důsledku dlouhého období distanční výuky.
Vedle zmíněných akcí se žáci druhého stupně zúčastnili dvou virtuálních prohlídek po jaderné elektrárně Temelín a další dvě virtuální exkurze byly zaměřeny na obnovitelné zdroje energie, ve kterých si mohli prohlédnout větrnou elektrárnu zevnitř. Někteří žáci devátého ročníku také podnikli cestu do Prahy do nahrávacího studia v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Zde se seznámili s tím, jak se nahrávají profesionální videoreportáže a učili se, jak se vytváří animace a další potřebné dovednosti pro celý projekt. V neposlední řadě si žáci mohli zvýšit své povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu ve vzdělávacím programu Tonda Obal.
Konec ledna je pro žáky i učitele významným momentem. Učitelé už mají uzavřené pololetní hodnocení a žáci netrpělivě očekávají vysvědčení. I letos bude jeho součástí nejen známka, ale ke každému předmětu dostane žák i slovní hodnocení, ve kterém se on i jeho rodiče dozví bližší informace o tom, jak se žákovi v daném předmětu dařilo, ale také to, co by měl případně dělat, aby se zlepšil.
Co nás čeká v nejbližší době?
26. ledna – další virtuální prohlídka jaderné elektrárny, tentokrát pro 8. a 9. ročník
31. ledna – rozdání vysvědčení
4. února – pololetní prázdniny
14.-18. února – jarní prázdniny

Monika Hejná