Svačinky a obědy v letošním školním roce
27.8.2020
První den v 1. třídě
6.9.2020
Svačinky a obědy v letošním školním roce
27.8.2020
První den v 1. třídě
6.9.2020

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. září bude v 8 hodin ve všech třídách slavnostně zahájen školní rok 2020 / 2021.

První a druhý ročník se sejdou v budově mateřské školy, ostatní ročníky v budově ZŠ.

Prosíme všechny žáky o důsledné dodržování hygienických pravidel. Všichni žáci budou o těchto pravidlech poučeni svými třídními učiteli.

Věříme, že společně zvládneme všechna případná úskalí a že nadcházející školní rok bude výuka probíhat ve škole a nikoliv na dálku.

Přeji všem dostatek sil a také radosti ze společné práce.

Kateřina Titěrová