Skřítek Podzimníček
27.9.2023
Divadlo Matýsek – ZMĚNA
9.10.2023
Skřítek Podzimníček
27.9.2023
Divadlo Matýsek – ZMĚNA
9.10.2023

Sponzoring

Vážení rodiče
Jistě jste již zaznamenali, že naše mateřská škola pořádá pro vaše děti tradiční – každoroční akce, které jsou dětmi velmi oblíbené… Některé z těchto akcí nám pomáháte dětem zajistit právě Vy,
formou sponzorského daru.
Pokud by někdo z Vás měl chuť a prostředky na sponzoring některé z těchto akcí, či sám přijde s nápadem na zajímavou akci pro děti, budeme rádi…
Akce:
Sférické kino
Vystoupení s papoušky
Muzikoterapie
Noc s Andersenem
atd…
Děkujeme za dobrovolné vstupné na akcích rodičů s dětmi, tyto akce si máte především užít a vybrané prostředky jsou věnovány na nákup dárků k Vánocům, či MDD, kde nám velkou měrou vypomáhá i zapsaný spolek Pepikáček.
Dovolte abychom poděkovali všem těm, kteří nám v letošním školním roce svým sponzoringem pomohou uskutečnit některé akce.
DĚKUJEME 🙂

Kolektiv MŠ