Projektové dopoledne
14.9.2019
Týden české hračky
17.9.2019
Projektové dopoledne
14.9.2019
Týden české hračky
17.9.2019

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v brzké době budete osloveni, abyste si zvolili ze svých řad zástupce do školské rady. Školská rada naší školy má 6 členů, přičemž dva jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva členy volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Využijte tedy, prosíme, svého práva zvolit si své zástupce do školské rady.
Děkujeme.
Za učitelský sbor
Kateřina Titěrová