Dětský den v mateřince
7.6.2019
Schůzka rodičů
10.6.2019
Dětský den v mateřince
7.6.2019
Schůzka rodičů
10.6.2019

Akademie

Zveme všechny děti, rodiče, příbuzné i přátele na tradiční školní akademii 21. června v 17 hodin do divadla v Josefově Dole.

Jako každým rokem vám žáci naší základní i mateřské školy připraví pestrý program a na závěr večera se žáci 9. ročníku slavnostně rozloučí se školou, která je provázela životem celé jejich dětství.

Přijďte se společně pobavit i rozloučit s našimi nejstaršími žáky.

Srdečně zvou děti MŠ, žáci ZŠ, učitelé i učitelky