Program MŠ na červen
3.6.2024
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
14.6.2024
Program MŠ na červen
3.6.2024
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
14.6.2024

EKODEN: Den plný přírody a zábavy

31. května jsme ve škole uspořádali EKODEN, den zaměřený na přírodu, ekologii a sportovní aktivity. Prvním bodem programu byla sportovně naučná stezka v lesním terénu. Smíšené týmy běžely po vytyčené trase, kde na ně čekaly zastávky s otázkami na přírodovědné a ekologické téma. Výběrem správných odpovědí získaly písmena do tajenky, kterou vyřešily v cíli. Kromě toho si musely zapamatovat obrázky zvířat vyvěšených u každé otázky. Tento prvek nejenže prověřil jejich paměť, ale také jim přiblížil různé druhy fauny. Čas mezi absolvováním stezky a vyhlášením výsledků si děti vyplnily zábavnými aktivitami, které připravili starší mladším. Ve smíšených týmech i zábavnými aktivitami si děti vzájemně pomáhaly a učily se od sebe navzájem.

V druhé části EKODNE se starší žáci přesunuli ke kostelu a pod dohledem paní místostarostky se pustili do úpravy a zkrášlování okolí pomníku. Větší dívky osazovaly květináče a truhlíky květinami, kluci se vrhli na úpravu a osazování prostoru kolem posezení. Poté také vypleli a vyčistili chodník a kamínky kolem lavic se stoly. Zbývající část žáků druhého stupně se odebrala na hřiště, kde bylo potřeba vyčistit a vyplít doskočiště a antukové hřiště. Všichni žáci měli nakonec radost a dobrý pocit z toho, že posezení u kostela i místní hřiště vypadají daleko lépe než předtím.

EKODEN byl skvělou příležitostí, jak děti přivést blíže k přírodě a ekologii, zároveň je motivovat ke spolupráci a všestrannosti. Celé dopoledne strávené v lese, u kostela i na hřišti bylo pro všechny nejen fyzicky aktivní, ale také poučné a zábavné.

Jana Podrazká a Monika Hejná