Školní výlet 2. a 3. třída
25.6.2023
Školní výlety 8. třída
4.7.2023
Školní výlet 2. a 3. třída
25.6.2023
Školní výlety 8. třída
4.7.2023

Projektový den s Advaitou

Ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2023 se žáci 4., 5., a 6. ročníku zúčastnili projektového dne s Advaitou. Program byl zaměřen na vzájemné vztahy spolužáků ve třídě. Žáky dopolední aktivity moc bavily a odnesli si plno zážitků. Ověřili si, že dokáží spolupracovat jako kolektiv a navzájem si pomoci. Aktivity byly zaměřeny na postřeh, stanovení si správné strategie nebo na vzájemné poznávání se. Spolu se žáky si aktivity užily i jejich třídní učitelky.

Lenka Floriánová a Pavlína Červenková