Rodičovské schůzky v MŠ
29.8.2022
Co nás čeká v novém školním roce?
5.9.2022
Rodičovské schůzky v MŠ
29.8.2022
Co nás čeká v novém školním roce?
5.9.2022

První den v první třídě

Po dlouhých letních prázdninách se opět otevřely dveře naší školy a s radostí jsme přivítali žáky každé
třídy. Slavnostní den si užilo zejména jedenáct nových prvňáčků, kteří si poprvé vyzkoušeli roli školáka.
Všechny přivítala nejen třídní učitelka, ale také paní ředitelka Mgr. Kateřina Titěrová a pan starosta obce
Ing. Jiří Slanař. Ti popřáli prvňáčkům mnoho úspěchů, radosti z nové práce a pevná přátelská pouta, která
jsou ve škole tak nezbytná. Věřím, že nejen prvňáčci dnes započali úspěšnou cestu svého vzdělání a bude
se jim nadále dařit.

Mgr. Tereza Frýbortová
třídní učitelka

2022_1_třída