Školní výlety 8. třída
4.7.2023
Školní výlety 6. třída
4.7.2023
Školní výlety 8. třída
4.7.2023
Školní výlety 6. třída
4.7.2023

Školní výlet 4. a 5. třída

Čtvrtý a pátý ročník se vydal na školní výlet do Sedmihorek. Cesta vlakem a autobusem děti zavedla do Klokočí, kde navštívily zříceninu hradu Rotštejn se známou bránou do pekla
z pohádky S čerty nejsou žerty. Poté vyšly na rozhlednu Dubecko. Z rozhledny jsme to měli už jen pár kroků (10 kilometrů) do kempu v Sedmihorkách. Cesta ubíhala rychle, ale už jsme se těšili na oběd.

Během školního výletu jsme navštívili Středisko ekologické výchovy Český ráj – Ekocentrum Sedmihorky. První večer jsme se zúčastnili programu s názvem Proč ta sova tolik houkala. Program nejprve probíhal v klubovně Ekocentra. Zde jsme se dozvěděli jaké druhy sov žijí na Hruboskalsku a jaké jsou jejich hlasové projevy. Naučili jsme se je napodobovat. Z celé třídy byli vybráni nejlepší imitátoři sovích hlasů výra velikého a puštíka obecného. Po setmění jsme se vydali do skalního města s cílem, si se sovami povídat.

Následující den jsme se opět vydali do Ekocentra Sedmihorky, tentokrát jsme se zúčastnili programu s názvem Cesta k vodě. Cestou po historické pramenné stezce jsme zkoumali bohatost vodního života, kdy jsme lovili a určovali organismy, které žijí ve vodě. Dále jsme měřili pH, tvrdost vody a vydatnost pramene. Aktivity nás moc bavili a zjistili jsme, že prameny
v Sedmihorkách jsou nejen čisté ale i voda v nich je velmi dobrá.

Poté nás čekal oběd a cesta domů přes hrad Valdštejn až do Turnova.

Pavlína Červenková a Jana Harmanošová

2023_výlet_4_5_třída