Uzavření MŠ v období vánoc.
19.12.2020
„My tři králové jdeme k Vám“.
7.1.2021
Uzavření MŠ v období vánoc.
19.12.2020
„My tři králové jdeme k Vám“.
7.1.2021

Výuka od 4. ledna

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, 

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách,

 • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,

 • je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání,

Školní družina

 • provoz odpolední  školní družiny je pouze pro třídy, které se účastní prezenční výuky,

Školní jídelna

 • žáci 1. a 2. ročníku, kteří pravidelně chodí na obědy, mají oběd přihlášen,

 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy,
 • před vstupem do jídelny si každý žák i zaměstnanec umyje ruce či použije dezinfekci na ruce,
 • obědy žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem budou automaticky odhlášeny. Žáci, kteří mají zájem o odebíraní dotovaných obědů i v období distančního vzdělávání, si oběd sami přihlásí na email: ucto@zsjosefuvdul.cz nebo tel.: 483 381 113, 483 381 033
 • Oběd bude vydán do čistého přineseného jídlonosiče, který bude řádně označen jménem žáka. Do  neoznačeného jídlonosiče nebude oběd vydán. Jídlonosič musí být vždy do 10.00 vložen do dřevěné bedny u vchodu do kuchyně školní jídelny ZŠ. Oběd si může strávník odebrat vždy po 11.00  na stejném místě ( tj. v bedně).
 • Z hygienických důvodů rodiče ani strávník nesmí vstupovat do kuchyně ŠJ.

Distanční výuka  3. – 9. ročníku

 • Pro všechny žáky 3. – 9. ročníku je distanční vzdělávání podle § 184a školského zákona povinné. Neúčast na vzdělávání je považována za absenci, kterou je nutné řádně omluvit dle školního řádu jinak bude absence považována za neomluvenou. 
 • Žáci budou i nadále vzděláváni prostřednictvím služby Google Učebna podle běžného rozvrhu.
 •  

  Některé hodiny budou probíhat online přes Google Meet, během ostatních hodin jsou učitelé žákům k dispozici pro případné konzultace  při řešení úloh zadaných v Google Učebně. Pro online hodiny dostanou žáci pozvánku na Meet nejpozději den předem do 20:00.

 • Jsou též umožněny individuální konzultace ve škole, vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen i zákonný zástupce žáka (nutno předem domluvit s třídním učitelem či vyučujícím daného předmětu).

Přeji všem mnoho sil a radosti do nového roku s nadějí, že se co nejvíce budeme moci setkávat ve škole při běžné prezenční výuce.

Kateřina Titěrová