Mateřská škola
16.3.2020
Pro naše seniory…
24.3.2020
Mateřská škola
16.3.2020
Pro naše seniory…
24.3.2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

podle Opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bude zápis do 1. ročníku probíhat následovně:

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud je to možné i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

Zákonný zástupce vyplní:

1) Žádost

2) Zápisní lístek

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky, vyplní:

Žádost o odklad

a zároveň doloží:

1) doporučení školského poradenského zařízení

a zároveň

2) doporučení odborného lékaře

Vyplněné dokumenty je možné doručit:

1) datovou schránkou: jw3md89

2) emailem s elektronickým podpisem: skola@zsjosefuvdul.cz

3) poštou: ZŠ a MŠ Josefův Důl, Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44

4) osobně do školy po předchozí domluvě na tel. č.: 483 381 033

Termín pro příjem žádostí: 1. 4. – 8. 4. 2020

Žádost_zápis_ZŠ

Zápisní listek_2020

Žádost_odklad_ZŠ