Lyžařský kurz
20.3.2019
Noc s Andersenem v MŠ
31.3.2019
Lyžařský kurz
20.3.2019
Noc s Andersenem v MŠ
31.3.2019

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Milý budoucí prvňáčku,

zveme tě k zápisu do 1. třídy naší základní školy v Josefově Dole.

Zápis proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.30 do 17.30

v budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

Zveme všechny děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna 2013, tedy všechny děti, které během školního roku 2018/2019 dovrší věk šesti let. Zápis je povinný pro všechny děti, které splňují kriterium narození, tedy i pro ty, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost_zápis_ZŠ

Zápisní listek

Žádost_odklad_ZŠ

Desatero pro rodiče