Projektový den ve Vysokém n. J.
27.3.2022
Velikonoční jarmark
31.3.2022
Projektový den ve Vysokém n. J.
27.3.2022
Velikonoční jarmark
31.3.2022

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne 7. dubna od 14:30 do 17:30 v budově mateřské školy ve třídě 1. ročníku.

Zveme všechny děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016, tedy všechny děti, kterým bude do 31. srpna 2022 šest let. Zápis je povinný pro všechny děti, které splňují kritérium narození, tedy i pro ty, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky. Dále je zápis povinný pro ty děti, kterým byl v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o přijetí, či žádost o odklad si můžete stáhnout zde, nebo ji můžete vyplnit až na místě.

S sebou doneste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je zapotřebí donést posudek od pediatra nebo lékaře specialisty a zprávu z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny.

Zápisní listek

Žádost_odklad_ZŠ

Žádost_zápis_ZŠ

Kateřina Titěrová, ředitelka školy