Pojďme ven
29.4.2020
Školní skupiny na 1. stupni
5.5.2020
Pojďme ven
29.4.2020
Školní skupiny na 1. stupni
5.5.2020

Příprava na přijímací zkoušky

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30.4. je povolena od 11. května osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky při dodržování stanovených hygienických pravidel.

Škola zajistí předepsaná hygienická opatření, desinfekci prostor, rozestupy mezi lavicemi apod.

Zákonní zástupci podepíší před prvním vstupem žáka do školy čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha níže), v případě zájmu o účast dítěte na přípravě na přijímací zkoušky vyjádří tento zájem písemně e-mailem na adresu skola@zsjosefuvdul.cz do 7.5.2020. Žáka nelze do skupiny zařadit později než k 11.5.2020. Při neúčasti přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen tuto neúčast neprodleně omluvit.

Příprava bude probíhat podle následujícího rozvrhu:

Po + St 8.00 – 11.00 – český jazyk

Út + Čt 8.00 – 11.00 – matematika

Žáci jsou povinni dodržovat pokyny pedagogických pracovníků a dodržovat bezpečnostní hygienická opatření.

Každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

příloha_čestné_prohlášení