Příprava na přijímací zkoušky
4.5.2020
Znovuotevření MŠ 25. května
11.5.2020
Příprava na přijímací zkoušky
4.5.2020
Znovuotevření MŠ 25. května
11.5.2020

Školní skupiny na 1. stupni

Podle harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení je od 25. května umožněna výuka na 1. stupni formou školních skupin.

Výuka bude probíhat každý pracovní den od 8.00 do 12.00. Po obědě bude následovat zájmové vzdělávání žáků do 16.00. Odpolední blok je určen pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

Škola nebude zajišťovat dopolední svačinky, pouze obědy pro přihlášené žáky.

O docházce dětí bude vedena evidence, při neúčasti přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen tuto neúčast neprodleně omluvit.

Rodiče musí podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha níže). Toto prohlášení přinese žák s sebou první den (25.5.) do školy, bez něj nebude možné žáka ke vzdělávání přijmout.

Každý žák musí mít s sebou nejméně dvě roušky a sáček na odkládání roušek.

V případě, že budete mít zájem posílat své dítě do školy, je nutné ho písemně e-mailem přihlásit na adresu  skola@zsjosefuvdul.cz  do 18. 5. 2020. Do e-mailu zároveň, prosím, uveďte, zda se vaše dítě bude účastnit odpoledního bloku, zda bude chodit na obědy a kdy a s kým, popř. samo, bude odcházet domů.

Stručný souhrn základních pravidel je dostupný ZDE:

příloha_čestné_prohlášení

Kateřina Titěrová