Školní skupiny na 1. stupni
5.5.2020
Výsledky zápisu do MŠ
26.5.2020
Školní skupiny na 1. stupni
5.5.2020
Výsledky zápisu do MŠ
26.5.2020

Znovuotevření MŠ 25. května

Vážení rodiče,

od 25. května bude obnoven provoz mateřské školy, bude však nutné dodržovat předepsaná epidemiologická pravidla.

První den nástupu do mateřské školy je nutné donést podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha níže). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Při cestě do mateřské školy a ze školy musí mít dítě i jeho doprovod zakrytá ústa i nos rouškou a řídit se platnými krizovými a mimořádnými opatřeními. V prostorách mateřské školy se doprovázející osoba pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pokud to počasí dovolí, budou děti trávit převážnou část dne venku.

S sebou musí mít každé dítě alespoň 2 roušky a sáček na odložení roušky.

Prosím, abyste svůj zájem o účast vašeho dítěte v mateřské škole od 25. května povrdili na e-mail: skola@zsjosefuvdul.cz

Stručný souhrn základních pravidel je dostupný ZDE:

Děkuji.

Kateřina Titěrová

příloha_čestné_prohlášení