Projektový den 2. stupeň – POKOS – příprava občanů k obraně státu
27.11.2023
Schůze zapsaného spolku Pepikáček
6.12.2023
Projektový den 2. stupeň – POKOS – příprava občanů k obraně státu
27.11.2023
Schůze zapsaného spolku Pepikáček
6.12.2023

Projektový den na prvním stupni – Rozvíjíme digitální kompetence

Poslední listopadové pondělí jsme se na prvním stupni věnovali rozvoji znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií. Žáci si postupně prošli tři stanoviště. Na prvním se seznámili s Blue Botem, malým robůtkem, který čekal na to, aby se od nich dozvěděl postupnou řadu příkazů, pomocí kterých poté správně rozvozil tříděný odpad na místa k tomu určená. Pak si vyzkoušeli postavit svého vlastního robůtka ze stavebnice Lego WeDo a oživit ho naprogramováním pomocí obrázkových příkazů. Na těchto dvou stanovištích se žáci naučili, že jakýkoliv počítač nebude fungovat správně, pokud mu nedáme srozumitelné příkazy v jeho řeči, ať už pomocí tabletu a obrázkových příkazů nebo například „jen“ mačkáním tlačítek na jeho hřbetě. Počítač totiž umí pouze to, co ho naučíme. Nakonec se žáci také dozvěděli, jak se vlastně dostane elektřina, potřebná nejen pro počítače a naše robůtky, k nám do školy a také do domácností, a hravou formou si vyzkoušeli propojovat různé elektrické obvody pomocí stavebnice Boffin.
Podle usměvavých tváří žáků, pozitivních reakcí na jednotlivá stanoviště, podle toho s jakým nadšením pracovali ve skupinách a jak si na chodbách mezi stanovišti nadšeně sdělovali, co zažili, můžeme zhodnotit, že se celé dopoledne žákům velmi líbilo a určitě také budou vyprávět doma rodičům, co nového se dnes naučili. Jejich nadšení při práci a úsměvy ve tvářích jsou pro nás učitele nejlepší odměnou a poděkováním.

Děkujeme.