Projektový den na prvním stupni – Rozvíjíme digitální kompetence
27.11.2023
Konzultační hodiny
6.12.2023
Projektový den na prvním stupni – Rozvíjíme digitální kompetence
27.11.2023
Konzultační hodiny
6.12.2023

Schůze zapsaného spolku Pepikáček

Vážení rodiče, členové zapsaného spolku Pepikáček,
zvu vás tímto na mimořádné zasedání členské schůze zapsaného spolku Pepikáček, které se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 15:45 hod v budově základní školy Josefův Důl.
Program zasedání členské schůze:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Návrh nových členů rady spolku
3. Volba rady spolku
4. Závěr
Na základě platných stanov spolku je nutné jednou za dva roky zvolit radu spolku. Aby byla členská schůze usnášeníschopná, musí se jí zúčastnit nadpoloviční většina členů spolku.
Předem všem děkuji za spolupráci a v případě dotazů mě prosím kontaktujte.
Jana Podrazká
předsedkyně spolku
tel. 736424387