Závěr školního roku
30.6.2021
Rodičovské schůzky v MŠ
9.9.2021
Závěr školního roku
30.6.2021
Rodičovské schůzky v MŠ
9.9.2021

Zahájení školního roku 2021 / 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. září bude v 8 hodin ve všech třídách slavnostně zahájen školní rok 2021 / 2022.

První a druhý ročník se sejdou v budově mateřské školy, ostatní ročníky v budově ZŠ.

Prosíme všechny žáky o důsledné dodržování hygienických pravidel. Všichni žáci budou o těchto pravidlech poučeni svými třídními učiteli.

Na počátku školního roku proběhne třikrát testování žáků antigenními testy: 1. září (1. a 2. ročník až 2. září), 6. září a 9. září.

Na základě Ochranného opatření MZ ČR je zapotřebí, aby všichni žáci přinesli první den do školy s sebou čestné prohlášení týkající se cesty do zahraničí. Čestné prohl. návrat z dovolené_ZŠ

Věříme, že společně zvládneme všechna případná úskalí a že nadcházející školní rok bude výuka probíhat ve škole a nikoliv na dálku.

Přeji všem dostatek sil a také radosti ze společné práce.

Kateřina Titěrová