Distanční výuka v MŠ
14.3.2021
Změny v přijímacím řízení na střední školy
17.3.2021
Distanční výuka v MŠ
14.3.2021
Změny v přijímacím řízení na střední školy
17.3.2021

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude letos zápis do 1. ročníku probíhat následovně:

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dítěte ve škole.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky, musí rovněž přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce vyplní:

1) Žádost

2) Zápisní lístek

K žádosti prosím přiložte také kopii rodného listu dítěte.

 

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky, vyplní:

Žádost o odklad

a zároveň doloží:

1) doporučení školského poradenského zařízení

a zároveň

2) doporučení odborného lékaře

 

Vyplněné dokumenty je možné doručit jedním z následujících způsobů:

1) datovou schránkou: jw3md89

2) emailem s elektronickým podpisem: skola@zsjosefuvdul.cz

3) poštou: ZŠ a MŠ Josefův Důl, Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44

4) osobně do školy po předchozí domluvě na tel. č.: 483 381 033 nebo emailu: skola@zsjosefuvdul.cz

 

Termín pro příjem žádostí: 1. 4. – 20. 4. 2021

Žádost_zápis_ZŠ

Zápisní listek

Žádost_odklad_ZŠ