První den v 1. třídě
6.9.2020
Roušky
13.9.2020
První den v 1. třídě
6.9.2020
Roušky
13.9.2020

Projektový den v MŠ

Sotva nám skončily prázdniny a začal nový školní rok, už jsme v naší mateřince přivítali paní Palatovou, která nám připravila projektové dopoledne o SMYSLECH, VNÍMÁNÍ a ZVUCÍCH. Děti vystřídaly mnoho aktivit a všichni jsme si toto dopoledne náramně užili. Další projektové dopoledne nás čeká v Sedmihorkách a my už se moc těšíme…                  Tým z MŠ